Rosary – The most dangerous weapon, more dangerous than all nuclear bombs at once.

How To Pray The Rosary: https://www.dummies.com/religion/christianity/catholicism/how-to-pray-the-rosary/

And although it seems to me that this soul is not damned, nevertheless its torments are in no way different from the torments of hell; there is only this difference: that they will someday come to an end.

"Then I saw a soul which was being separated from its body amid great torment. O 
Jesus, as I am about to write this, I tremble at the sight of the horrible things that 

bear witness against him I saw the souls of little children and those of older 

ones, about nine years of age, emerging from some kind of a muddy abyss. The 
souls were foul and disgusting, resembling the most terrible monsters and 
decaying corpses. But the corpses were living and gave loud testimony against 
the dying soul. And the soul I saw dying was a soul full of the world’s applause 
and honors, the end of which are emptiness and sin. Finally a woman came out 
who was holding something like tears in her apron, and she witnessed very 
strongly against him." 425

"O terrible hour, ( 178 ) at which one is obliged to see all one’s deeds in their 
nakedness and misery; not one of them is lost, they will all accompany us to God’s 
judgment. I can find no words or comparisons to express such terrible things. And 
although it seems to me that this soul is not damned, nevertheless its torments are 
in no way different from the torments of hell; there is only this difference: that they 
will someday come to an end." 426

Full text of “St. Faustina Kowalska Diary – Divine Mercy in My Soul

A chociaż zdaje się, że dusza ta nie jest potępiona, to jednak męki jej nie różnią się niczym od mak piekielnych, tylko jest ta różnica, [że] się kiedyś skończą. (Dz 426)

425. ŚW. FAUSTYNA OPISUJE ŚMIERĆ WAŻNEJ OSOBISTOŚCI Wtem ujrzałam pewna duszę, która się rozłączała od ciała w strasznych mękach. O Jezu, kiedy to mam pisać, drżę cała na widok okropności, które świadczą przeciw niemu… widziałam, jak wychodziły z jakiejś otchłani błotnistej dusze małych dzieci i większych, jaki dziewięć lat; dusze te były wstrętne i obrzydliwe, podobne do najstraszniejszych potworów, do rozpadających się trupów, ale te trupy były żywe i głośno świadczyły przeciw duszy tej, którą widzę w skonaniu; a dusza, którą widzę w skonaniu, jest to dusza, która była pełna zaszczytów i oklasków światowych, a których końcem jest próżnia i grzech. Na koniec wyszła niewiasta, która trzymała jakoby w fartuchu łzy i ta bardzo świadczyła przeciw niemu. (Dz 425)

426. JAK STRASZNA JEST GODZINA ŚMIERCI O godzino straszna, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje w całej nagości i nędzy ; nie ginie z nich ani jeden, wiernie towarzyszyć nam będą na sąd Boży. Nie mam wyrazów, ani porównań na wypowiedzenie rzeczy tak strasznych, a chociaż zdaje się, że dusza ta nie jest potępiona, to jednak męki jej nie różnią się niczym od mak piekielnych, tylko jest ta różnica, [że] się kiedyś skończą. (Dz 426)

Calosc Dzienniczka Swietej Siostry Faustyny Kowalskiej:

https://niebomowiniewieluslucha.files.wordpress.com/2018/02/dzienniczek-siostry-faustyny.pdf

“I came to call the world for conversion for the last time. Then I will not appear on earth anymore. When My Son Comes to Earth Again, He Will Seek Love in Your Hearts” Mary, Jesus’ Mother, Medjugorje, May 2, 1982

My Prayer to Archangel Michael

Saint Michael, God the Archangel, thank You that You are, You know that Only Such Love I proclaim and only recognizes it as true, which is contained in the Commandment of Love

You, Michael the Archangel, who strengthened the Kings and Emperors in battles and wars, you know that this is a battle and war with the sovereignty of this and out of this world, strengthen me.

You, Archangel of God, Michael, who stood by the Lord Jesus till the end, until He completed His Missions, be with me until the end

Amen

You will love God your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. This is the first and great commandment. The second is similar to him: You will love your neighbor as yourself. On these two commandments rests all the Law and Prophets

Moja Modlitwa do Michala Archaniola

Swiety Michale, Bozy Archaniele Dzieki Ci, Ze jestes, Ty Wiesz, ze Tylko Taka Milosc Glosze i tylko taka uznaje za prawdziwa, jaka zawarta jest w przykazaniu Milosci,

Ty, Michale Bozy Archaniele, Ktory Umacniales Krolow, Wladcow w Bitwach i Wojnach, Ty Wiesz, ze Tocze Bitwe i wojne ze zwierzchnosciami Tego i nie z tego Swiata, Umacniaj Mnie.

Ty, Archaniele Bozy Michale, Ktory Do Konca Stales Przy Panu Jezusie, az wykonal Cala Swoja Misje, Badz Przy Mnie Az do konca

Amen

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy

Slowo jest po to aby je glosic, Uczynki aby je spelniac. Tak jak jemy pokarm, takze pijemy

Wy Niewierzacy, Czy nie uwazacie, ze najwazniejsze w Zyciu jest aby kochac drugiego czlowieka. Czyncie Tak jak chcielibyscie aby wam Czyniono. Ale wy nie wierzycie w Milosc i nie Macie Milosci w Sercach, bo gdybyscie mieli taka Milosc w sercach, to byscie mowili o tym na posiedzieniach waszych rzadow i w waszych ustawach, pisali w manifestach i poezjach. Naznaczalibyscie Slowem Milosc wasze gmachy, mieszkania, wasze dokumenty, aby ukazac co jest najwazniejsze. Czynilibyscie tak jakby wam zalezalo na nauczaniu waszych doktryn, Czy jest jakas doktryna potezniejsza niz Milosc do blizniego Swego. Nie ma.

Wy wierzacy, Milosc nie jest dla was Swietym Slowem. Gdyby Milosc byla Dla Was Swietym Slowem, napisalibyscie je na waszych swiatyniach, na pieniadzach, na waszych domach, w waszych dokumentach i najwazniejsze w waszych sercach, jako zywe Slowo, Po prostu byscie Kochali Sie wzajemnie. Wy wierzacy w Jezusa Chrystusa, Syna Bozego, Wiecie, ze zbawil Swiat, bo widzicie Moc jego jestestwa i potege Jego Krolestwa Bozego. Jednak Nie czcicie go nalezycie, gdyz Milosci wzajemnej, ktora wam przykazal, nie nosicie w sercach, jak tez nie ozdabiacie otaczajacej was rzeczywistosci tym przeslaniem – Slowem Bozym – Miloscia, ktora byla, jest i bedzie Najwazniejszym przeslaniem poslannictwa Jezusa Chrystusa – Abyscie Sie Milowali wzajemnie. Krol Wszystkich Krolow, Imperator wszystkich Imperatorow, Jezus Chrystus nie przyszedl Niszczyc i obalac innych Krolow, A Mogl Prosic Boga Ojca aby zeslal Mu Miriade Aniolow, aby Utorowali i uslali platkami Roz droge do tronu cesarstwa Rzymskiego. na ktorym jest, byl i bedzie godzien usiasc. Mogl Na tronie cesarza Rzymskiego Zasiasc, i z palacu jego uzdrawiac, Wskrzeszac, Rozmnazac Pokarm, Poic spragnionych i nauczac. Nie bylo to jego Zamiarem, jego zamiarem bylo, jest i bedzie Ocalic wszystkich.

Gdybyscie Mieli Milosc w Sercach i Kochali szczerze nawzajem Blizniego Swego, czynem a nie tylko mowa, To staralibyscie sie aby Milosc Byla Doktryna Spoleczna,

Gdybyscie Znali Wartosc Milosci i te wartosc Szanowali to wasze serca pragnelyby aby Slowo Milosci bylo otoczone Czcia i obecne we wszelkim nazewnictwie Wszystkiego, jako najwazniejsze, Slowo Kulturowe, urzedowe w nazwach na rowni wazne ze wszystkimi imionami Swietych. Tak samo Jak Imie Jezusa Chrystus Naszego Pana, Wladcy Krolestwa Bozego jest gloszone na calym Swiecie, tak samo Milosc powinna byc gloszona jako instytucja i apostolat Bozego Milosierdzia. Bo Po co Bog zeslal Syna Swojego Jezusa Chrystusa, bo nas Kochal i kocha Bardzo. Nie tylko aby zawrzec przymierze z czlowiekiem Ale aby Duch Bozej Milosci opanowal Swiat na wieki wiekow.

A Slowo Cialem Sie Stalo, Jesli ktos powie: ” Nie wazne Slowa ale Czyny, To Niech zamilczy i czyni. A jesli ktos Slowem Kocha a czynem nie, taki otrzyma Slowo ale uczynku Milosiernego Nie Otrzyma.

Slowo jest po to aby je glosic, Uczynki aby je spelniac. Tak jak jemy pokarm, takze pijemy

The word is to preach it, and deeds to do them. Just as we eat food sometimes, we also drink sometimes

  1. You unbelievers, don’t you know that the most important thing in life is to love another person. Do as you would like to be done to You. But you do not believe in Love and you do not have Love in your hearts, because if you had such Love in your hearts, you would talk about it at the meetings of your governments and in your statutes, write in manifestos and poetry. You would love to mark your buildings, flats, your moneys, your documents, with Love word, to show what is most important. You would do as if you cared about the teaching of your doctrines, Is there any more powerful doctrine than Love for Your neighbor. There is no

2. You believers, Love is not a Holy Word for you. If Love were a Holy Word for you, you would write them in your temples, in money, on your homes, in your documents and the most important in your hearts as a living Word, You would simply Love each other. You believers in Jesus Christ, Son of God, You know that He saved the world, because you see the power of his being and the power of his kingdom of God. However, you do not worship him properly, for the mutual love which he has commanded you, you do not carry in your heart, nor do you decorate the reality surrounding you with this message – God’s Word – The love, that was, is and will be the most important message of the mission of Jesus Christ – That you may love one another . King of All Kings, Emperor of all Emperors -Jesus Christ, did not come to destroy and overthrow other Kings, and He could ask God the Father to send Him Miriade of Angels, That He would pave and send petals of roses in the way to the throne of the Roman Empire. where he was, and he is, and he will be worthy to sit down. On the throne of the Roman emperor, he could heal, and heal from his palace, resurrect, cast out demons from the possessed, multiply food, drink thirsty, and teach. It was not his intention, his intention was and will be to save everyone.

If you had Love in your hearts and sincerely loved each other with your neighbor’s, in deed, and not just speech, You would try to make Love a Social Doctrine,
If you knew the value of love and this value you would respect, your hearts would like that the Word of Love was surrounded by honor and present in all names of everything as the most important cultural word, official in names equally valid with all names of saints. Just as the Name of Jesus Christ Our Lord, Lord of the Kingdom of God is proclaimed throughout the world, so should Love be proclaimed as an institution and apostolate of God’s Mercy. Because why God sent His Son Jesus Christ because He loved us and He loves us very much. Not only to make a covenant with man, but that the Spirit of God’s Love would dominate the world forever.
“And the Word became Flesh”, If Someone Says “Not Important Words but Deeds, Let him keep silent and do. And if someone Loves Word and deed not, he will receive the Word but the Merciful Deed he Will Not Receive.

The word is to preach it, and deeds to do them. Just as we eat, we also drink